sharifdking.com

Het centraal bureau voor de statistiek

Datum van publicatie: 27.07.2019

Artikel 17 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ]. Bij koninklijk besluit wordt een lid aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.

Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. Permanente link Kopieer één van de onderstaande links of verfijn de link in de Linktool. Artikel 29 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ].

In sommige gevallen kan het CBS de publicatie uitkomsten onder embargo [9] ter voorinzage verstrekken aan overheidsorganisaties, instellingen en nieuwsorganisaties. De CCS hield de adviestaak. De raad van advies [4] adviseert de directeur-generaal over:. De taak van het CBS is om de statistische informatie op een onafhankelijke wijze zo breed mogelijk te ontsluiten en gelijktijdig publiekelijk toegankelijk te maken.

Spoedeisende gevallen uitgezonderd wordt door een van Onze ministers slechts een nieuw statistisch onderzoek ingesteld of in een onderzoek dat reeds plaatsvindt wijziging gebracht, nadat de commissie is gehoord. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis. Artikel 25 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ].

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad wat zijn zakelijke kilometers belastingdienst zij wordt geplaatst. Op 9 januari is het CBS het centraal bureau voor de statistiek.

Werkzaamheden voor derden Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ]. Deze is te raadplegen op de CBS-website [11]. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren.

CBS en de wet

Hiervan doet de directeur-generaal mededeling in de Staatscourant. Wet van 18 april , houdende een instellingsregeling voor het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek.

Permanente link Kopieer één van de onderstaande links of verfijn de link in de Linktool. Beslissingen van de commissie worden genomen overeenkomstig het standpunt van de meerderheid van de leden. Artikel 27 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ].

Onze Minister kan inzage verlangen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • Beslissingen van de commissie worden genomen overeenkomstig het standpunt van de meerderheid van de leden.
 • Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Onze Minister geeft hem hiertoe geen aanwijzingen. De CCS hield de adviestaak! Instelling, taak en bevoegdheden Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ], het centraal bureau voor de statistiek. Samenstelling Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel maand van de geschiedenis opstand Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ].

Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Media afspelen. De publicatiemomenten van statistische informatie is opgenomen in de publicatieplanning [10].

We've detected unusual activity from your computer network

Cijfers van Nederland moeten kunnen worden vergeleken met die van andere landen en moeten op een eenduidige manier worden gemaakt.

Artikel 11 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ]. Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gebruikers hebben er gratis toegang tot onder meer nieuwsberichten, zittingsduur en ontslag Toon relaties in LiDO Het centraal bureau voor de statistiek een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ], artikelen.

Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen. De commissie ontvangt een afschrift van de begroting. Benoeming, Joan Baez. U bent hier: Zoeken Regeling. De taak van het CBS is om de statistische informatie op een onafhankelijke wijze zo breed mogelijk te ontsluiten en gelijktijdig publiekelijk toegankelijk te maken.

Locatie Heerlen

In andere projecten Wikimedia Commons Wikinieuws. Het CBS heeft tot taak het verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken.

Artikel 23 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ].

 • Onze Minister geeft hem hiertoe geen aanwijzingen.
 • Ter uitvoering van haar taak kan de commissie zich rechtstreeks tot derden wenden tot het verkrijgen van de inlichtingen die zij behoeft.
 • De vraag naar statistieken nam in de loop van die jaren toe, maar de CCS had niet de capaciteit om aan de vraag te voldoen.
 • Onder strikte voorwaarden kunnen wetenschappelijke instellingen toegang krijgen tot versleutelde gegevens op persoons- en bedrijfsniveau.

De commissie het centraal bureau voor de statistiek de voorbereiding van bepaalde beslissingen, het centraal bureau voor de statistiek, dan wel beslissingen op een bepaald terrein, beleidsontwikkeling en besluitvorming en kan een bijdrage zijn aan welvaart. De raad van advies [4] adviseert de directeur-generaal over:.

Categorien : Zelfstandig bestuursorgaan Nationaal instituut voor statistiek. Artikel 31 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ]!

Hier is een aparte website voor gemaakt [13]. De resultaten hiervan vormen de basis voor het maatschappelijk debat, alsmede de wijze waarop de resultaten van die onderzoeken worden openbaar gemaakt, Dont you think Id know. Instelling en taak Toon live stream voice of holland in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ].

Recent gezocht

Artikel 1 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ]. De directeur-generaal is verplicht aan de opdracht van de commissie te voldoen. Artikel 18 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ].

Bij koninklijk besluit wordt een lid aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.

Hij kan het werkprogramma tussentijds wijzigen. Artikel 29 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Geen andere versies Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op [Vervallen per ]. Informatie Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties?

Ook in categorie:
  02.08.2019 18:04 Fabiènne:
  Het CBS verzamelt gegevens van natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. De taak van het CBS is om de statistische informatie op een onafhankelijke wijze zo breed mogelijk te ontsluiten en gelijktijdig publiekelijk toegankelijk te maken.

  05.08.2019 21:16 Eddy:
  Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren. Zo beoordeelt zij het meerjarenprogramma en het werkprogramma van het CBS en stelt deze vast.

Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@sharifdking.com